1. 12.2005 – Varnsdorf, požár hotelu Sport

03.12.2005, 08:00 Požáry

Před půl jedenáctou dopoledne se ve městě rozezněly sirény a městský rozhlas…

Podle ohlášení z operačního střediska se jednalo o požár hotelového domu s restaurací SPORT v Žitavské ulici. Na místo vyjížděla CAS 32 Tatra 813 8×8 a Opel s přetlakovým ventilátorem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hustý černý kouř vychází ze dvora objektu, kde jeden z obyvatelů vypaloval měï z kabelů!!! Jeho postup byl zdokumentován a pachatel byl předán přivolané hlídce Městské policie, která provedla ověření totožnosti a zaprotokolování přestupku na další řešení před přestupkovou komisi.
Na případu je však zarážející postup oznámení případu – hlášení o požáru přebíralo z mobilu krajské operační středisko, které jej formou textového hlášení předal operační středisko okresu. Zpráva byla Varnsdorf – Hotel Sport – kouř, plameny – ulice Žitná! Na naše štěstí si „náš“ okresní operační všiml chyby v ulici a jednotky už správně naváděl na ulici ŽITAVSKOU, která je na jiné straně města cca 2 km od místa požáru. Naštěstí se jednalo se „jen“ o vypalování kabelů, ale v ubytovně, kde je 8 rómských rodin s dětmi! a my bychom vyjížděli na druhou stranu. Poněvadž je Žitná a Žitavská pod sebou v počítači, operační na krajském se JEN překlepla. Věřím, že v soukromé firmě by se jistě překlepla naposled. Budeme tedy doufat, že se podobná situace nebude opakovat.