05.11.2005 únik plynu Bratislavská

12.11.2005, 19:11 Výbuchy

Ve večerních hodinách mě vytáhl z domova náš operační důstojník s tím, abych se jel za město zúčastnit úniku plynu v Bratislavské ulici.

Po příjezdu na místo bylo již vše hermeticky uzavřeno páskou, třemi blikajícími vozidly hasičů a policie a u chodníku hořel malinký plamínek. Nedalo mi to, abych ho pro Vás nenafotil. V té době také probíhalo měření koncentrace plynu v domech a sklepích přes ulici. Po dohodě s pracovníky plynáren, policií a hasiči, byly bezpečnostní opatření minimalizovány pouze na bezprostřední okolí úniku a čekalo se pouze na příjezd pracovní čety a vedoucího oblasti jedoucího v mlze z Liberce. Po jejich dojezdu na místo jim byl zásah předán a hasiči včetně mě se mohli vrátit na základnu a já domů. Kuriozní na celé záležitosti bylo pouze to, že plyn zde drobně unikal již od konce srpna, pouze se hledalo kde přesně. V pátek udělali pracovníci plynárny vedle chodníku sondy, v nich změřili koncentrace plynu, které zakreslili na chodník vedle vozovky s tím, že se vozovka v pondělí otevře. Díky nějakému vtipálkovi, který jednu ze sond zapálil, však musela pracovní četa (k jejich nemalé radosti) pro klid okolních obyvatelů, policie i hasičů začít s opravami již v sobotu ve 23.00 hod. Po provizorní opravě se v pondělí na místě pokračovalo s opravami.