27. 9.2005 Horní Podluží – námětové cvičení

11.10.2005, 23:00 Cvičení a výcviky

V úterý 27.9.2005 byl v 9,15 hod. ohlášen požár hospodářské budovy s chovem dobytka v Horním Podluží. Na místo byla vyslána jednotka HZS z Varnsdorfu…

a postupně další posilové jednotky JSDH JPO III z Varnsdorfu, Dolního Podluží, Horního Podluží a Chřibské. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár jedné z budov, proto byl odpojen el. proud, zahájen průzkum a evakuace dobytka. Zároveň je zřízeno seřadiště hasičů, je zahájeno přirozené i nucené odvětrání pomocí přetlakové ventilace za pomoci dýchací techniky (SDH Varnsdorf a Chřibská). Jednotka SDH z Dolního Podluží vytváří čerpací stanici a doplňuje vodu z místního zdroje, jednotka SDH z Horního Podluží zatím ochlazuje spodní budovu. Po lokalizaci a likvidaci požáru si veškeré nasazené jednotky sbalily materiál a přesunuly se do zbrojnice v Horním Podluží, kde následovalo vyhodnocení cvičení. Při něm bylo poukázáno na několik problémů vzniklých při cvičení tak, aby se při skutečném zásahu neopakovaly. Největším problémem cvičení bylo pozdní vyhlašování poplachu, zejména místní jednotce, dále problémy s radiostanicemi, zejména akutní nedostatek ručních. Drobné nedostatky se vyskytly v taktice na místě zásahu, resp. v postavení vozidel apod. Cvičení bylo také negativně ovlivněno denní dobou, kdy je většina členů v zaměstnání, jinak mělo dobrou úroveň a splnilo svůj účel.