31.05.2010 – Výcvik: Sebezáchrana lanovou technikou

03.06.2010, 12:47 Cvičení a výcviky

V pondělí 31. května, se v podvečerních hodinách do Varnsdorfu  sjely jednotky Freiwillige Feuerwehr Grossschönau, Waltersdorf a naše JSDH Varnsdorf k plánovanému výcviku v areálu koupaliště Mašíňák na téma záchrana a sebezáchrana lanovou technikou.

V místě se nachází budova bývalé hospody a prostory používané pro účely koupaliště, které jsme díky optimální výšce využili pro zřízení dvou stanovišť. První stanoviště měl na starosti starší hasič Jiří Effenberger, který prakticky ukázal nejjednodušší způsob slanění pomocí půl lodního uzle.

Druhé stanoviště vedl velitel družstva – Jan Přerovský s tlumočnickou pomocí velitele jednotky Jiřího Suchardy. Zde se jednalo o technicky složitější postup, a to o záchranu osoby v bezvědomí pomocí nosítek a lanového spouštění, kdy jištění a stabilitu nosítek prováděli 2 hasiči shora a 2 hasiči ze žebříku.

Obě stanoviště si vzhledem k náročnosti vyzkoušela většina mladších hasičů z obou stran hranice, kteří budou u reálného zásahu tohoto typu využiti přednostně. Při stmívání jsme výcvik ukončili a přemístili se na stanici ve Varnsdorfu, kde bylo připraveno malé občerstvení.

Během výcviku se sice vyskytlo pár nejistých situací, přesto byl odjezd domů bez zranění. Naopak se ukázalo, že na obou stranách hranice jsou používány, až na pár malých detailů, téměř stejné postupy.

Přerovský Jan
velitel družstva

[googleMap]map[/googleMap]