27. 8.2005 – Varnsdorf – únik ropných látek

16.09.2005, 19:57 Kapaliny

V souvislosti se zdražováním pohonných hmot se množí jejich krádeže…

Zloději pohonných hmot při krádežích přirozeně spěchají a jejich bezohlednost nezná hranic. O tom se přesvědčila i naše jednotka. Při příjezdu na dvůr soukromé firmy jsme nevěřili vlastním očím, na dvoře bylo vyteklých cca 400 litrů motorové nafty, která tvořila modré kaluže několik centimetrů hluboké! Na likvidaci jsme použili dřevěné hobliny smíchané se sorbentem, dále již přišel ke slovu bagr, který kontaminovanou zeminu odtěžil a následně specializovaná firma i s pytlemi hoblin odvezla k likvidaci.

Množí se však také případy krádeže benzínu přes vypouštěcí zátku palivové nádrže, kdy si pachatelé odnesou cca 20 litrů benzínu ve specializované nádobě a zbytek nechají volně vytéci na vozovku. Jelikož se tato činnost děje většinou v noci je jen otázkou nešťastné náhody kdy do rozlitého benzínu odhodí některý z procházejících chodců nedopalek!