17.07. Devátý den tábora

20.07.2005, 21:30 Novinky

Neděle je sice od slova nedělat, ale u nás to tak moc neplatilo. Připravovali jsme si totiž program na večer…

V dopoledních hodinách probíhal po městech individuální program, který spočíval většinou ve sběru borůvek, volném programu a sběru dřeva na oheň. Po obědě byl nástup, na kterém byl ohlášen večerní táborový karneval se zaměřením na Vánoce. Každé družstvo si kromě kostýmů muselo připravit i malé vystoupení. Dětem byly rozdány barevné papíry, krepáky, různé pomůcky jako např. tkaloun, lepidla, izolačka, nůžky, sponkovačka apod. a bylo zcela na nich, jak se na karneval připraví. Některé vyrazily do okolí, navštívily kuchyň a donesly přepravky, kartóny apod. Vedoucí zatím připravovali kostýmy čerta, Mikuláše a pomocníka, zároveň s dětmi vyráběli barevné papírové řetězy, zdobili stromeček a připravovali dárky. Na karneval jsme také pozvali i děti z Jedličkova ústavu, které jsou s námi v táboře. Po osmé hodině vše propuklo – přišel zlý čert a hodný Mikuláš, všem dětem včetně hostů nejdříve nadělil malý dárek (barevné nanuky) a pak už se rozsvítil stromeček, byly zapáleny dřevěné svíčky, zazněly koledy a začal Štědrý večer. Kromě připravených vystoupení (které měla družstva krásně připravená), neplánovaně, ale mile vystoupili a zazpívali naši hosté. Nálada byla skvělá (přišlo se podívat i mnoho obyvatel kempu) a tak se ani nikomu nechtělo končit. Proto jsme nechali hudbu a udělali ještě malou diskotéku u táboráku. Na několika fotografiích také vidíte, jak mají všichni označené svoje špalky u ohně :-)