10.05.2010 – Cvičení v Grossschönau

11.05.2010, 06:21 Cvičení a výcviky

Po zimní přestávce byla opět obnovena společná německo-česká cvičení. Hned první z nich bylo na požár bytového domu v Grossschönau. Jako cíl byla vybrána velká budova, v současné době neobývaného obecního objektu, který byl součástí vodního mlýna. Požár byl způsoben technickou závadou a bylo podezření, že v objektu se mohou nacházet lidé. Součástí cvičení byla i ochrana sousedních navazujících objektů.

Cvičení bylo zahájeno v 18:34 hod. oznamovatelem požáru. V 18:35 hod. byl vyhlášen poplach jednotkách FFW (Freiwillige Feuerwehr) Grossschönau, Waltersdorf a Hainewalde. V 18:40 hod., tedy v době, kdy vyjížděla místní jednotka, byla telefonicky požádána JSDH Varmsdorf o spolupráci. Požadavek zněl na min. 2 příslušníky v dýchací technice a cisternu s vodou.

Po vyhlášení poplachu místní sirénou a systémem Pelig vyjela k požáru jednotka SDH Varnsdorf s technikou VEA Fiat Duccato (1+2 + fotograf), CAS24 Terrno (1+5) a CAS32 T148 (1+1). Na místě zásahu se pak řidič Fiatu připojil k družstvu T148 a obsluhoval plovoucí čerpadlo. Po příjezdu na místo požáru a odstavení techniky se čtyři příslušníci JSDH Varnsdorf vybavili dýchacími přístroji Pluto, 2 společně s kolegy ze SRN začali prohledávat budovu a 2 zůstali venku jako záloha na střídání. Mezitím byl zbytkem jednotky natažen 1 x C proud (2 x C + proudnice Jet) na ochranu zadní části budovy od řeky Mandavy a zároveň bylo na řeku umístěno plovoucí čerpadlo Macximum. Pomocí 4  hadic B a rozdělovače bylo zahájeno doplňování vody do CAS32, která od začátku doplňovala CAS24.

Německé jednotky mezitím prováděly prohledávání prostor uvnitř objektu, ochranu sousedních budov pomocí proudů C a lafetové otočné proudnice a požární útok na ohnisko požáru. Doplňování vody měly zajištěno z místní hydrantové sítě, jako záložní zdroj vody byl rozdělovač od českého dopravního vedení. Na místě bohužel nebyla použita výšková technika, jelikož jí ani jedna ze zasahujících jednotek nedisponuje.

Po ukončení cvičení a sbalení materiálu byla vozidla přesunuta do boční ulice a následoval nástup a rozbor cvičení. Následně se všechny jednotky přesunuly do hasičárny v Grossschönau, kde čekalo malé občerstvení.

Další společnou akcí bude praktický výcvik 31. května ve Varnsdorfu a 26. června zápas ve vodním pólu. V druhé polovině proběhne cvičení ve Varnsdorfu, praktický výcvik v Grossschönau a závody na gumových člunech o pohár modrého majáku. Výcvikový rok ukončí společná taneční zábava hasičů a střelců ve Varnsdorfu.

[googleMap]map[/googleMap]