Úhyn ryb v Mandavě

10.07.2005, 08:00 Živly

V červnu jsme řešili dvakrát za sebou větší úhyn ryb v naší řece Mandavě…

Poprvé se jednalo 20.6.2005 o úhyn způsobený velkým teplem, nízkou hladinou vody a nízkým obsahem kyslíku (viz foto). Úhyn nakonec zlikvidovali sami rybáři.

Druhý úhyn byl 1.7.2005 způsoben přesným opakem a to příliš rychle stoupající hladinou po přívalovém dešti. Ten způsobil prudký vzestup hladiny, spláchl do řeky veškerý prach po dlouhotrvajících teplých dnech a řeku velmi zkalil. I zde byl příčina úhynu nedostatek kysliku. Ryby vysbírali kolegové hasiči a rybáři v sousedním Grosschonau.