24. 4.2005 – Varnsdorf požár pneumatik

24.04.2005, 19:00 Požáry

Krásné jarní nedělní odpoledne trávila většina obyvatel buï pobytem na zahradě, nebo procházkou…

I já jsem pracoval na autě (montoval jsem novou 80 W sirénu), když náhle volal ředitel nemocnice, že nad městem roste černý mrak. Zvedli jsme oči a opravdu směrem od Hrádku stoupal hustý černý dým. Pak už se telefon nezastavil a střídavě jsem volal já (Městská policie, HZS), střídavě volali všichni známí. V té době už jsem vyjížděl na místo a cestou naložil i mého zástupce. černý neproniknutelný mrak stále sílil a my už viděli zhruba směr odkud vychází. Jednalo se o louky bývalého vojenského areálu za rybníčkem „vojenčákem“, které byly v restituci navráceny. Ještě z dob armády se zde nacházela černá skládka nákladních a užitkových pneumatik, kterou někdo zapálil. Na místo jsme dorazili zároveň s hlídkou městké policie a za chvíli již dorazil i výjezd HZS. Při dojezdu na místo jsme se dohodli s OPISem, že se vrátíme pro jednu naší cisternu, ale již při prvním sražení plamenů bylo vidět, že nato bude stačit voda z jedné cisterny. Proto jsme výjezdu pomohli rozebrat dohašované pneumatiky a pak jsme se rozloučili a jeli pokračovat v domácích pracech. Na snímcích je však dostatečně vidět, jaký dým všechny vyděsil.