Členové jednotky cvičili a opakovali u Mašíňáku

29.11.2009, 14:43 Cvičení a výcviky

Ve středu 25. listopadu se v 16 hodin sešli v hasičárně členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf, aby následně s kompletní technikou absolvovali u rybníku Mašíňák cyklické školení členů JSDH a zopakovali si mnoho důležitých věcí.

Školení bylo rozděleno na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části byla do detailu probrána problematika příjmu informací k výjezdu od KOPIS, samotný výjezd jednotky, činnosti po příjezdu na místo události, spojová a informační služba + dodržování radioprovozu, ustavení techniky na místě zásahu a základy rozvinutí útočných proudů. Celá tato část byla diskuzní, kde se každý k problematice vyjadřoval volně.

Praktická část odstartovala po setmění, což se hodilo strojníkům pro vyzkoušení osvětlovacího agregátu. Zbytek jednotky se oblékl do dýchacích přístrojů a prováděl simulaci hasebního zásahu s kombinovanou proudnicí „C“ a proudnicí RamboJet používanou na smáčecí kartuše. Celá simulace byla doplňována o komunikaci na přenosných radiostanicích mezi útočnými proudy, obsluhou rozdělovače, strojníkem a velitelem.

Na školení byla použita technika CAS 24 Tatra Terrno (1+3), CAS 32 Tatra 148 (1+1) a CAS 32 Tatra 813 (1+1). Mezi školené bereme i dva mladé hasiče, kteří zanedlouho doplní naší výjezdovou jednotku. Pro spokojenost členů s výcvikem, budeme podobné akce určitě brzy opakovat.

Jan Přerovský, velitel družstva

[googleMap]map[/googleMap]