14. 3. 2005 – Varnsdorf, požár továrny

28.03.2005, 13:30 Požáry

S odstupem času Vás seznámíme s požárem, který nás hlavně na začátku dost vyděsil! Většina obyvatel našeho výběžku a hasičů z celé republiky má i přes dlouhou dobu stále v živé paměti požár bavlny v tomto závodě v roce 1977, který se hasil téměř celý týden a způsobil kromě jedné oběti i velké materiální škody…

Svérázné totiž bylo jeho nahlášení a vyhlášení poplachu pro jednotky PO. Zaměstananci podniku Velveta na noční směně si všimli požáru vzduchotechniky a stroje na zpracování bavlny a po prvotních požárních opatřeních volali hasiče, ale místo 150, bylo voláno místní číslo stanice HZS (detašované pracoviště). Tady díky neznalosti místního prostředí byla věta: „hoří nám tady mašina“ interpretována jako požár dopravního prostředku – lokomotivy, na kterou vyjela pouze jednotka HZS. Až po upřesnění, že se jedná o mašinu – jako stroj na zpracování bavlny – byla povolána se zpožděním místní jednotka SDH a to jeste byla při výjezdu vrácena pro doplnění většího počtu dýchacích přístrojů! Jednotka proto naložila dostatek dýchací techniky pro zásah. Na místě se jednotka rozdělila na dvě skupiny, první se přidala k zásahu ve třetím patře, kde byl stroj umístěn, druhá část zůstala ve druhém patře, kde prováděla za pomocí dýchací techniky rozebírání izolace na vzduchotechnickém potrubí ve čtyřech místnostech. Během rozebírání izolace v druhé místnosti došlo k náhlému vzplanutí izolace a celého prostoru i se zasahujícím hasičem (zástupce JSDH), prostor byl ochlazován a následně uhašen připraveným „C“ proudem, čímž kromě šoku nedošlo ke zranění. V ostatních místnostech se již potrubí odizolovávalo s maximální opatrností. Po dokončení rozebrání izolace, byla tato z veškerých prostor odstraněna a následně byly místnosti zkontrolovány. Poté bylo z druhého patra odstraněno hadicové vedení a jednotka SDH se vrátila v 06:09 hod. zpět na základnu. Technika v pořádku, příslušníci bez zranění. Vozidla ve výjezdu v 06:17 hod.

Negativní vlivy na zásah:

– špatné nahlášení způsobilo celkově špatné zahájení zásahu a nedostatek SaP

– vzhledem k absenci zapojení sirény po zřízení bezvýjezdové stanice se nespouští siréna na hasičárně a tudíž je špatně slyšitelný požární poplach, zejména pro strojníky

– veškeré tyto aspekty, s tím, že jednotka byla při výjezdu ještě vrácena pro doplnění DT způsobily opožděný výjezd jednotky a to 21 minut od nahlášení!

– během zásahu došlo k uzavření proudu „C“ na rozdělovači jedním ze zaměstnanců podniku (údajně kvůli průsaku hadice), čímž došlo ke zpoždění ochlazování hasiče při náhlém vzplanutí izolace!!!