…techniku našich sousedů? 7a. díl

31.01.2005, 08:00 Znáte?

Ve středu 26.ledna nás pozvali naši bezprostřední sousedé (město rozděluje pouze státní hranice) na předváděčku firmy Eurofire, kteří přivezli dvě vozidla na ukázku a také nato, aby si hasiči vybrali typ a vybavení.

V letošním roce totiž po mnoha letech na ně vyšla řada pro obměnu techniky, dosud vlastnili pouze dvě vozidla IFA AS 16 (jednu cisternu a jedno dopravní), dále VW Transportér Syncro RTP a MB Unimog – hadicový terénní vůz. Tady je možná také prostor k vysvětlení několika podrobností. Vozidlo MB Unimog – hadicový technický vůz v majetku Katastrophen Schutzu (tedy u nás obdoby CO) a je do obce dislokováno a dáno k užívání. Zároveň s ním i určitá část jednotky jsou příslušníci této organizace, kteří si touto formou řeší (dnes už možná minulost) náhradní vojenskou službu. Toto vozidlo může obec získat po pěti letech do majetku za zůstatkovou cenu převodem, nebo bude nahrazeno obměnou jiným vozidlem. Rozmístění těchto vozidel je po SRN dle jakéhosi plánu pokrytí. Krom toho je ve velkých městech (nad 50 000 obyvatel) další organizace a to tzv. modří hasiči, což jsou dobrovolné jednotky THW (technische hilfs werk – technická pomoc), které mají stejnou organizaci jako dobrovolní hasiči, jen disponují jiným vybavením – jeřáby, vaky, řezacími soupravami, hydraulickými zařízeními a dalším technickým zařízením sloužícím při větších nehodách, závalech, havárijích a přírodních katastrofách (připravuji samostatný článek). Ještě malá poznámka k získání vozidla. V Německu platí model dotační politiky – u nemovitostí (zbrojnice) hradí stát 2/3 nákladů na stavbu či přestavbu a 1/3 dodává obec, u movitého zařízení (vozidla) je systém obrácený 1/3 hradí stát a 2/3 obec. Nezjistil jsem však zda i tady platí nějaká maximální výše dotace jako u nás (2 mil.)
Obě předváděná vozidla jsou Iveco Magirus Tector 4 x 4. První vozidlo je v „chudším“ a také levnějším provedení, nemá vlastní nádrž na pěnu, pouze přiměšovač a pěnu v kanystrech. Objem cisterny je 2000 litrů. čerpadlo má regulovatelný výkon od cca 1600 l/min. do 3500 l/min, pro dobrovolné jednotky s max. výkonem 2000 l/min. Dalším překvapením je, že v SRN (min. stát Sasko) nemohou dobrovolné jednotky používat vysokotlak?! a proto jsou obě vozidla vybavené pouze navijákem a 50 metry hadic D s půlspojkou C a proudnicí. Vozidlo je ale na druhou stranu vybaveno pulzní hasicí puškou IFEX. Ke standardní výbavě patří kalové čerpadlo, přetlakový ventilátor, ruční hasicí přístroje, sekery, dýchací přístroje, hadice v harmonikovém a kotoučovém uložení i nezbytný hadicový naviják, rozdělovače, přetlakový ventil, dostatečný počet turboproudnic a pěnových proudnic a také elektrický průmyslový vysavač na sorbenty a havárie. Běžnou výbavou jsou také řetězové pily a bedna na odchyt včelích rojů! Velmi šikovné jsou malé ploché ejektory na hadice B a držáky na zásobní lahve k dýchací technice. Ovládání radiostanice z prostoru obsluhy je již samozřejmostí. Skříně jsou uvnitř osvětlené zářivkovými tělesy. Na střeše jsou žebříky, přejezdové můstky, trhací háky a podobné rozměrnější předměty.