23. 7.2004 velká voda ve Varnsdorfu a okolí

24.11.2004, 20:45 Živly

V nezvyklém listopadovém termínu se rozbouřily živly i v severních čechách…

…den začal skutečně nezvykle a stejně nezvykle pokračoval. Ráno začalo výjezdem sypačů a pluhů, před osmou nám již Povodí Ohře oznamovalo dosažení prvního povodňového stupně na Mandavě, vzápětí následovalo vyhlášení druhého stupně na Mandavě a v Dolním a Horním Podluží na říčce Lužničce. Naštěstí kolem jedenácté dopolední voda kulminovala a začala klesat. Ve dvě hodiny svítilo naplno sluníčko, a byl odvolán druhý povodňový stupeň. Nedlouho poté se spoustily drobné kroupy, aby tak ukončily rozčertěné počasí. Během povodně došlo pouze k vyplavení a vyčerpání jednoho sklepa ve Varnsdorfu (cca 1,5 metru vody), kde zasahovali pouze příslušníci HZS a v Dolním Podluží došlo k zaplavení jedné stodoly a třech zahrad následkem propadnutí betonového můstku do řeky Lužničky. I ten se za pomoci JSDH Dolní Podluží a HZS Varnsdorf podařilo odstranit a tak bylo další zaplavování (a nárúst škod) zastaveno.