… sirény? 2b. díl

16.11.2004, 08:00 Znáte?

V jakých situacích se můžeme ocitnout, jak se uskutečňuje systém varování a vyrozumění obyvatel (dále jen SVVO) a co máme v tom případě dělat je cílem dnešního dílu.

Varování a vyrozumění

Vše, co jsme si uvedli v předchozí kapitole, je varování obyvatel, což znamená, že lidem předem stanoveným signálem oznámíme, že se děje něco mimořádného, většinou nebezpečného, co je může ohrozit na životě či zdraví. Zákon však hovoří o tom, že po prvotním varování bychom měli občanům oznámit, co se vlastně děje a co mají dále dělat, a to jim rotační siréna není schopna z principu sdělit. Veřejné sdělovací prostředky v tuto chvíli nejsou příliš vhodné, zejména z důvodů:
1. malé aktuálnosti tisku,
2. možnému výpadku elektrické energie v souvislosti s varováním,
3. dostupnosti, výběru a frekvence rozhlasové stanice, na které bych měl toto hledat.
A tady je neocenitelná úloha akustických elektronických sirén (mluvících), případně nových, nebo modernizovaných městských rozhlasů zapojených do systému vyrozumění, které jsou pro případ výpadku el. energie zálohovány bateriemi na max. 72 hod. a hlavně jsou v místě události! Běžný drátový městský rozhlas je také možné použít, je však nutné zajistit náhradní zdroj el. energie. K vyrozumění můžeme s úspěchem také použít vozidla vybavená reproduktory např. vozidla Městské policie, Policie čR, sanitní a hasičská vozidla.

Co je to vlastně vyrozumění a jak může vypadat si můžete přehrát zde:Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?

Když uslyšíte kolísavý tón sirény (varovný signál), neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň) . Nehledejte těžké betonové kryty ani místa pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova, kterou lze uzavřít. Nebojte se požádat o poskytnutí úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. Právě tím si dost možná zachráníte život.

Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dělat dál. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

Co tedy znamená rada „Neprodleně se ukryjte”?

Jednoznačně – vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Když lidé budou klepat na vaše dveře, dejte jim příležitost se ukrýt. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí a poskytněte jim případnou pomoc.
Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických informací jenom zatíží telefonní síť. Je to zbytečné! V dalších odstavcích se dozvíte, že informace získáte jinak, aniž byste narušili řešení vznikající mimořádné události.

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Více informací a podrobností, co se stalo a co se doporučuje, jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací z českého rozhlasu, české televize, ale i z obecního rozhlasu. V některých lokalitách již jsou instalovány elektronické sirény, které kromě akustického tónu sirény mohou vysílat i verbální informace.

K poskytování tísňových informací obyvatelstvu na území čR jsou uzavřeny dohody mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS čR a českou televizí a českým rozhlasem. Obdobné dohody s hromadnými informačními prostředky jsou uzavírány na krajské úrovni. Proto i informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech i na vaší regionální rozhlasové stanici. V některých městech a obcích, kde se podařilo vybudovat místní televizní kabelovou síť, se informace vysílají i v její síti, obecním rozhlase nebo pomocí elektronických sirén. Ve většině míst však tyto informace budou vysílány na některém místním vysílači v pásmu VKV. Zajistěte si proto předem přenosný radiopřijímač VKV a náhradní baterie.

Je dobré si předem zjistit, na které frekvenci a na které místní rozhlasové stanici budou vysílány po vzniku mimořádné události informace pro obyvatelstvo.

Na stanicích českého rozhlasu a české televize se předpokládá informování obyvatelstva o opatřeních v rámci celého území čR v případě krizové situace, která vyžaduje koordinaci opatření na ústřední úrovni.

Když zazní varovný signál – kolísavý tón sirény, nezapomeňte na tři základní kroky vedoucí k vaší záchraně:
1. Neprodleně se ukryjte.
2. Zavřete dveře a okna.
3. Zapněte rádio a televizi.