… sirény? 2a. díl

15.11.2004, 08:00 Znáte?

V běžném životě nastávají situace, kdy je zapotřebí varovat a následně vyrozumět obyvatelstvo. Protože je to celá jedna velká kapitola, budeme se v dnešním díle věnovat čistě jen sirénám.

Sirény

K varování a vyrozumění obyvatelstva používáme sirény. Ty dělíme na rotační a akustické.1. rotační      2. akustické

Rotační ještě podle druhu pohonu na ruční a elektrické.1. ruční     2. elektrická

Akustické jsou elektronické sirény známé jako tzv. mluvící sirény nebo je možné použít městský rozhlas zapojený v systému CAS 100.


městský rozhlas

Rotační sirény využíváme pouze k varování obyvatel, zatímco elektronické (akustické) sirény používáme jak k varování, tak i k vyrozumění. Jaký, že je v tom rozdíl?

V dřívějších dobách se sirény používaly většinou ve výjimečných, předem specifikovaných případech, kterým odpovídalo i provedení signálu varování. Jednalo se o letecký poplach, radiační nebezpečí, chemický poplach a požární poplach. Tyto signály, jak již sami vidíte odpovídaly době studené války (tj. obavám z napadení zlým kapitalistickým agresorem). V současné době již existují pouze dva signály pro varování obyvatel (celostátní zkouška sirén a všeobecná výstraha) a jeden signál pro svolání jednotky hasičů. V případě dlouhodobého výpadku el. energie nebo jiných výjimečných případech je možné k varování obyvatelstva použít kostelní zvony apod.
Varovné signály ani v dnešní době nejsou přežitkem, ale naopak s možnou hrozbou teroristických útoků a častých chemických havárií nabývají na aktuálnosti. Jak dané signály vypadají vidíte na následujících obrázcích a můžete si jej i přehrát (zkuste si, jak se v elektronické podobě akusticky liší požární poplach). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

1. Signál „Zkouška sirén“

Signál se provádí nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund. Zkouška sirén se provádí celostátně v pravidelném termínu první středu v měsíci mezi 12,00 a 12,15 hodin a bývá většinou stejně jako mimořádná zkouška předem oznamována veřejnými sdělovacími prostředky (u nás zejména Děčínský deník a Rádio Crystal, český rozhlas a Rádio Děčín).2. Varovný signál „Všeobecná výstraha“

Dnem 1. listopadu 2001 byl na území české republiky zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha” pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund.3. Signál „Požární poplach“

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón). Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany a může se i několikrát opakovat, není však varovným signálem pro obyvatelstvo.U elektronických sirén napodobuje hlas trubky troubící tón ”HO-řÍ”, ”HO-řÍ” po dobu jedné minuty.
Text v článku vychází ze zákona č. 239/2000 Sb.