21.05.2009 – Cvičení, pád stropu v hotelu Panorama Varnsdorf

17.06.2009, 14:34 Cvičení a výcviky

Taktické cvičení bylo do poslední chvíle tajeno a po projednání s vedením Městské policie a dobrovolných hasičů  se stalo pro většinu příslušníku prověřovacím.

Tématem cvičení byl zával osob (magnetů) po pádu vnitřních konstrukcí v demolici hotelu Panorama. Cvičení připravila směna „C“ HZS Ústeckého kraje, stanice Děčín pod vedením velitele Josefa Kroupy. Aby byl výsledek reálný, byli při cvičení použiti dva figuranti z řad dobrovolných hasičů.

Ve 20 hodin a 56 minut oznámil náhodný svědek zřícení stropů a vnitřních konstrukcí bývalého hotelu v zadní části hasičské zbrojnice. Na místo vyrazila hlídka MP, která na místě nalezla jednoho z vykrádačů objektu sedícího rozkročmo na parapetu okna ve třetím patře, ke kterému nevedly žádné přístupy a který sténal. Na dotaz sdělil hlídce, že v době zřícení byl v objektu ještě jeho kamarád. Hlídka MP vyhodnotila situaci a předala informaci na služebnu se žádostí o vyslání hasičů. KOPIS vyslal na místo výjezd HZS Varnsdorf (v reálné situaci by pravděpodobně vyslal obě místní jednotky současně) a po dohodě s velitelem zásahu povolal místní jednotku SDH.

Ta dorazila na místo s technikou CAS 24 Terrno 1+5, CAS32 T148 1+1 a VEA1 Fiat 1+1. Po domluvě s VZ bylo místo shromaždiště osvětleno z naší CAS24 Terrno, k žebříku AZ30 HZS byla donesena jejich elektrocentrála se světly, které byly vyneseny do horních pater. Před tím byla provedena evakuace prvního pachatele po AZ 30 a ten byl následně odnešen příslušníky SDH na shromaždiště. Do druhé části objektu byl po evakuačním schodišti postupně nanošen další potřebný materiál (elektrocentrála se dvěmi světlomety, nosítka, lano, nastavovací žebříky, řetězová a rozbrušovací pila. Současně s tím byli v objektu rozmístěni pozorovatelé, vybaveni píšťalkami a probíhalo vyhledávání druhé osoby, která byla nalezena částečně zasypaná na úrovni 2. NP. Tato osoba byla společně příslušníky HZS a JSDH vyproštěna a naložena na přinesená nosítka.

Druhá skupina mezitím postupně prohledávala zbytek dosud stojícího objektu a vyhledávala další osoby. Po dokončení prohlídky bylo přistoupeno k evakuaci zraněného. Zatímco jedna skupina zraněného postupně spouštěla a přenášela směrem k evakuačnímu schodišti, druhá část mezitím připravovala a upravovala evakuační cestu. Pomocí rozbrušovací pily byly z cesty odstraněny kovové a dřevěné překážky a byl zvětšen zděný otvor v nosné zdi. Během uvolňování tohoto otvoru došlo k otřesu budovy a následnému pádu několika drobných stavebních úlomků cihel a sutě. Po výzvě píšťalkami byly ihned přerušeny veškeré práce a po kontrole objektu byla urychleně provedena evakuace zraněného a následně veškerého materiálu a osob z objektu.

Evakuací zraněného bylo cvičení ukončeno a po sbalení materiálu se jednotky vrátily zpět na základnu, kde proběhl rozbor události a vyhodnocení cvičení. Objekt je v současné době promáčený a velmi nestabilní. Z důvodů možného zřícení jak zbytku vnitřních konstrukcí, tak následného zřícení celého objektu doporučujeme v objektu nařídit prohlídku statikem a vyvinutí většího tlaku na majitele nemovitosti, případně pozemku na zabezpečení stavby před vniknutím dalších osob. JS

[googleMap]map[/googleMap]