9.11. až 12.11.2004 školení žáků VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu

10.11.2004, 20:00 Novinky

Od úterý do pátku probíhá na VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu školení studentů, které provádí ve spolupráci se školou a Policií čR i varnsdorfské sdružení Hasiči české republiky…

V cca 90 minutách školení, které je letos tématicky zaměřeno na požáry, se studenti dozvědí základy o IZS, principu hoření a zároveň způsobem ochrany požáry. Na více než 200 snímcích shlédnou kromě teoretických poučet a statistických údajů také velké množství fotografií ze zásahů, několik video projekcí a zvukových ukázek. Po celou dobu se v přednášce střídají za sdružení HčR pan Jiří Sucharda (velitel JSDH) a za PčR pan Václav Lacina (zást. vel. OO). Po této přednášce ještě následuje přednáška ze zdravovědy a na závěr přednáška z oblasti CO a seznámení s výpisy z krizového a havarijního plánu. Celé školení je naplánováno na 3 roky s tím, že v příštím roce se přednáška zaměří na dopravní nehody a chemické havárie a za dva roky budeme probírat povodně a živelné pohromy.