5. a 6.11.2004 Děčín – školení velitelů JPO III

08.11.2004, 22:45 Novinky

V pátek a v sobotu proběhlo pravidelné školení velitelů JPO III na územním odboru HZS ÚK v Děčíně…

Na na odbornou cyklickou přípravu dle §72 zák.č.133/85 Sb. byli pozváni velitelé JPO III Benešov nad Ploučnicí, česká Kamenice, Boletice, Horní Žleb, Staré Město, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Horní Habartice, Horní Podluží, Hřensko, Chřibská, Jílové-Modrá, Krásná Lípa, Mikulášovice, Šluknov, Velký Šenov a Varnsdorf. Školení se uskutečnilo ve školící místnosti územka a zahájil jej velitel stanice čenda Dvořák (má školení na starosti), první lekce se o novinkách v radioprovozu, nových frekvenčních úpravách a výměnách a očíslování radiostanic se zhostil vedoucí spojové služby Petr Huk. Během jeho hodiny mezi nás přišel ředitel územního odboru JUDr. Otakar Jirků, který nás seznámil s přidělováním dotací v letošním a příštím roce a oznámil přidělení dotace na nákup dvou nových vozidel pro JPO II do Šluknovského výběžku (Rumburk, Jiříkov). V otevřené diskuzi byly probrány i otázky výjezdů, hlášení časů výjezdů apod. Poté jsme se vrátili k tématům školení a probírali vyšetřování příčin požáru – způsob hašení, ochraně důležitých vyšetřovacích stop a včasného a důkladného vypisování (popisování) zpráv o zásahu. Před obědem jsme ještě probrali Úkoly velitele družstva po zdolání události – závěrečná opatření u zásahu, předání požářiště a odjezd z místa zásahu. Po přestávce na oběd jsme si zopakovali základy ze zákona č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému (definice pojmů, oprávnění velitele zásahu, složky IZS, dělení, pravomoci). Zdravotní přípravu – zásady poskytování první pomoci nám přednášel vedoucí lékař RZS MUDr.Kučera. Ke konci jsme si dali také něco z protiplynu – Identifikace nebezpečné látky,úkoly a činnost jednotky PO při zásahu na nebezpečnou látku, řídící a rozhodovací proces, specifikace a činnost u zásahů a na závěr pátečního odpoledne přípravu strojů a zařízení a přechod na zimní období – kontrola chladící kapaliny, zazimování čerpadel, kontrola stavu pneumatik apod.
Sobota začala opět prezentací a pak už šly jak na drátku následující témata : Odborná příprava, výcvik nosičů dýchací techniky a péče o dýchací techniku, Informace o realizaci (výstavbě) radiové sítě MATRA, řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy podle zákona č. 361/2000 Sb. – právní úprava jízdy vozidel s právem před.jízdy (§41), Krizový plán kraje, poplachový plán – informativní seznámení, Přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory odsavače kouře (druhy, charakteristika a konstrukce zařízení). Po přestávce na oběd následovaly: Důvody provádění evakuace materiálu a cenných předmětů, úkoly při provádění evakuace, Bezpečnost a ochrana zdraví hasičů při zásahu – úkoly velitele a pak již samotný závěr školení, jeho celkové zhodnocení, poznatky a dotazy zejména ze strany velitelů SDH obcí, které udělal opět čenda Dvořák.