09.05.2009 – Výcvik NDT Hamr na Jezeře

11.05.2009, 12:27 Cvičení a výcviky

V sobotu 9. května 2009 proběhl výcvik nosičů dýchací techniky na polygonu v Hamru na Jezeře.

Do Hamru jsme odjížděli vozidly Fiat s dýchací technikou, Tatra Terrno a Tatra 148 a tak jsme společně s výcvikem nosičů dýchací techniky (NDT) provedli i kondiční jízdy všech strojníků. Na každém z nákladních vozidel jeli dva řidiči, kteří se pod dohledem zkušenějčích řidičů v půli cesty vystřídali. Cestou zpět se dvojice vystřídaly, aby si každý z řidičů vyzkoušel část jízdy na obou vozidlech.

Na Báňské záchranné stanici v Hamru jsme byli již očekáváni a tak jsme nejdříve absolvovali prohlídku stanice, zejména části protiplynu, kde se připravují a skladují dýchací přístroje. Na rozdíl od hasičských jednotek, které používají stlačený vzduch se zásobou vzduchu na desítky minut, báňští záchranáři používají kyslíkové dýchací přístroje s uzavřeným oběhem s dobou použití až 4 hodiny.

Po prohlídce stanice a prvotním občerstvení jsme vyložili dýchací techniku a postupně se připravili na absolvování polygonu. Do polygonu odcházely dvojice hasičů, kteří si nejdříve navzájem zkontrolovali výstroj, provedli pod dohledem instruktora laickou kontrolu a přípravu dýchacího přístroje a také kontrolu těsnosti masek. Poté se za nimi zavřely dveře a zhasla světla, rozsvítily baterky na přilbách a výcvik mohl nastat. Výhodou bylo, že nikdo z hasičů trenažér neznal, vůbec netušil jeho nástrahy, nastavenou trať a podobně. V prvním kole uspěli až na jednoho všichni, shodně se vyslovili, že nejtěžší část je výstup po provazovém žebříku.

Po krátké přestávce s kávou si zájemci vyzkoušeli polygon ještě jednou, tentokráte jen s rukavicemi bez dýchacího přístroje. Zároveň byla možnost nahlédnout i do dalších částí polygonu, které pro náš výcvik nebyly nastaveny. V druhém kole si trenažer vyzkoušel i jeden z mladých hasičů pod dohledem staršího kolegy a zopakoval si jej také kolega, který neuspěl v prvním kole. Každopádně výcvik všem prospěl a velmi jej ocenili, i když byl bez slibovaného zadýmení. Další výcvik se uskuteční zhruba za půl roku a to se všemi efekty ve specializovaném polygonu v Teplicích nebo Neratovicích.
JS