7. 10. 2004 – Výcvik veterinární základny Grabštejn u nás

14.10.2004, 14:20 Cvičení a výcviky

Po vzájemné dohodě u nás začal pravidelný výcvik Veterinární základny Grabštejn, která zde nacvičuje výcvik se psy před odjezdem na zahraniční mise…

K výcviku si vojáci vybrali objekt bývalých kasáren který dobře znají a který v současné době splňuje veškerá kritéria výcviku – po několikaletém opuštění vypadá jako po válečném konfliktu. Výcvik se zaměřuje zejména na nácvik vyhledávání zbraní, munice a výbušnin.