7. 10. 2004 – Varnsdorf, únik nafty

11.10.2004, 09:05 Kapaliny

Po delší době jsme opět vyjížděli na letošní již 65-tý zásah – únik ropných látek…

Již při nahlášení bylo jasné, že se jedná o zásah většího rozsahu. Až průzkumem ve složení hlídka Městské policie, vel zásahu HZS a vel. jednotky SDH bylo zjištěno, že únik motorové nafty je na ulicích Plzeňská, Mladoboleslavská, Žitavská, Dělnická, Bratislavská, Východní a Pohraniční stráže. Svědkem bylo jako pravděpodobný viník označeno vozidlo IFA W 60 modré barvy s uhlím. Dozorčí Městké policie po obvolání místních firem zjistil, že se jedná o vozidlo IFA W 60 jedné z firem rozvážejících po okolí uhlí. K úniku ropných látek došlo následkem technické závady na palivovém systému. Vzhledem k velkému rozsahu úniku cca 3 km byla a stálému drobnému dešti byl určen postup likvidace pomocí odmašťovací kapaliny AQ 2000 v roztoku max. 1:10 aplikované postřikovačem. Kapalina byla připravována v DA12 Avia a rozdělena mezi jednotky SDH Varnsdorf, Rumburk a HZS Varnsdorf. Jednotka SDH Varnsdorf pracovala na ulicích Plzeňská, Mladoboleslavská a Žitavská, společně s jednotkou HZS pak i ulici Bratislavská. Jednotka HZS pracovala na ulici Pohraniční stráže, Východní a Bratislavská. Jednotka SDH Rumburk pracovala na nám. E. Beneše, křižovatce Střední x Národní a ulici Dělnická. Po ukončení zásahu se jednotky sešly na ulici Dělnická a ukončily zásah. Před návratem na základnu se jednotky jely podívat do areálu bývalých kasáren, kde probíhal výcvik Veterinární základny Grabštejn (dočtete se v samostatné reportáži). Poté se vrátily na základnu. Technika v pořádku, příslušníci bez zranění. Jednotka ve výjezdu v 12:14 hodin.