Letní tábor IX. zpráva

24.07.2004, 14:30 Novinky

Tábor již máme v druhé polovině, kdy jsme se věnovali společným akcím s německými a občas i mimoňskými kamarády…

Dopoledne měla být netradiční táborová olympiáda, ale jako obvykle, když si něco naplánujete, od rána drobně pršelo. Proto dopoledne probíhaly výtvarné práce, jako kreslení hasičské tématiky a také výroba přívěsků na klíče. Kroužky dodala česká strana, německá zase pevné tkanice. Oběd byl posunut dopředu, jelikož nám již v poledne odjížděl objednaný vláček do Frýdlantu. Po příjezdu do Frýdlantu dětičky cestou městem okupovaly Penny market, ale nakonec se spořádaně přesunuly na hrad, kde nám ve 14 hodin začínala prohlídka. Po prohlídce hradu jsme si udělali na nádvoří společné táborové foto a přesunuli se do města na prohlídku tamní hasičské zbrojnice. Pak následovalo vypuštění naší „zvěře“ do volné přírody, aneb rozchod dětiček v centru města a pak opětný společný odjezd vláčkem domů. Po večerním nástupu byla druhá táborová diskotéka „S medvědem“ Balůem.