Letní tábor VIII. zpráva

20.07.2004, 23:30 Novinky

Osmý den tábora jsme strávili dopoledním výcvikem a odpoledními Hrami bez hranic …

Hned ráno po příchodu na snídani jsme zjistili, že jídelna je ještě obsazená polskou skupinou, proto Otta zavelel pořadovou přípravu. Chvílemi to sice vypadalo jako ve vězení na dvoře, ale děti to chvíli zabavilo a také jim ještě vytrávilo. Dopoledne pokračovaly nácviky zejména požárních útoků. Po obědě byla na nástupu sestavena 8 až 9 členná mezinárodní meziměstská družstva (z každé obce jeden zástupce), která vyrazila na trať. Hned za táborem plnila družstva první úkol, což bylo strefení se ping pongovým míčkem do krabice s obodovanými přihrádkami. Jedním z úkolů Her bez hranic je také to, aby soutěžil každý člen soutěžního družstva včetně vedoucího. Další disciplína byla podobná, každý člen soutěžního družstva musel nasbírat 5 šišek se kterými pak trefoval 5 postavených PET lahví. Další disciplíny již byly zajímavější, a to překročení vodního toku za pomocí lana, hra na ovečku a pasáka, určování azimutu, orientace a práce s mapou a také zdravověda, kterou řídil táborový lékař. Poslední disciplínou bylo vázání uzlů prsty na nohou na čas. I přes nepřízeň počasí se hry vydařily a všechna družstva dorazila v pořádku do cíle. Navečer ještě Otta s děvčaty ze svého oddílu uspořádal soutěž o největší skřek, který překvapivě vyhrála ta nejmenší soutěžící.