Letní tábor VII. zpráva

14.07.2004, 20:00 Novinky

Sedmý den tábora byl velmi náročný a to nejen psychicky, ale i fyzicky…

Ráno začalo velmi netradiční rozcvičkou v nočních úborech, škoda jen však, že tento nápad realizovali jen děti z Rumburku. Dopoledne byly společné nácviky štafety a útoků s vodou, kterých se zúčastnili i vedoucí, aby tak dětem předvedli, jak se to nemá dělat. Po obědě jsme všichni společně vyrazili na polodenní výlet na nejvyšší vrchol české části Jizerských hor, 1124 m.n.m. vysoký Smrk. Přestože vzdálenost v kilometrech byla „jen“ 5,5 km od tábora výstup je vzhledem k velkému převýšení fyzicky velmi náročný. Dvě družstva Němců nám také před vrcholem odpadla a vrátila se zpět do základního tábora. Zbytek tábora posílen o dva čerstvé přírůstky ze Seifhennersdorfu dorazil s vypětím všech sil na vrchol a ihned okupoval vloni otevřenou rozhlednu, na které se balíčkovou stravou posilnili. Vedoucí dětí z Varnsdorfu dorazila na vrchol se zdravotními problémy, cesta dolů se pak stala pro ni utrpením, proto s ní také zůstali čtyři vedoucí, kteří jí více než dvě hodiny pomalu snášeli dolů k silnici. Na vrcholu byla hrozná zima a vítr a celé okolí bylo silně zatažené. Alespoň, že téměř nepršelo. Pro všechny to však byl silný turistický zážitek. Zatímco vedoucí dorazili do tábora téměř vyčerpaní, děti si „vyžádali“ ještě týž večer další táborovou diskotéku.

Autoři fotografií: Jiří Sucharda, Ivan Sucharda, Otto Zeisel, Nikola Turková