10., 11. 7. 2004 – Varnsdorf, únik chlóru

12.07.2004, 13:10 Havárie

Jak jsme Vás aktuálně již informovali, došlo v sobotních večerních hodinách ve varnsdorfském plaveckém bazénu k úniku chlóru. Zásah byl vzhledem ke své komplikovanosti ukončen až v nedělních odpoledních hodinách.

Na únik chlóru upozornila strojníka čidla a ten ihned provedl nezbytná opatření k zabránění dalšího úniku a zavolal vedoucího bazénu. Ten neprodleně volal velitele JSDH, který oznámil celou situaci operačnímu středisku. Na místo vyjely jednotky HZS Varnsdorf, SDH Rumburk (jednotka předurčená pro dekontaminaci vybavená obleky) a speciální chemickou jednotkou HZS Ústí nad Labem. Bylo zjištěno, že k úniku plynu došlo z poškozeného ventilu tlakové láhve. Láhev hasiči okamžitě umístili do bazénku, zbytek prostoru skrápěli vodní mlhou a prostor větrali pomocí přetlakového ventilátoru. Množství uniklého chlóru bylo minimální – nedošlo tak ani k ohrožení obyvatel přilehlého sídliště. Bezprostřední ohrožení hrozilo pouze obsluze bazénu, která je na podobné situace vybavena dýchací technikou a vyškolena. Celkové množství chlóru je po rekonstrukci technologie bazénu minimální.

Autoři fotografií: Mgr. Zdeňka Vajsová, Petr Ducháček