Kurz hlavních vedoucích táborů

14.06.2004, 13:00 Novinky

Pro dotaci na hasičký tábor jsme získali potřebnou kvalifikaci. Ve dnech 11. – 13. 6.2004 se velitel jednotky Jiří Sucharda a zástupkyně velitele mládeže z Rumburku Nikola Turková zúčastnili školícího kurzu hlavních vedoucích táborů pro děti a mládež v Přibyslavi.

Absolvování tohoto kurzu je podmínkou možnosti získání dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čR na dětský tábor mladých hasičů. Kurz byl časově i obsahově dost náročný, začínal v pátek v 9 hodin a končil v neděli po obědě. Během těchto tří dnů účastníci získávali rozšířené vědomosti z oborů právo a právních předpisy, organizační příprava tábora, dokumentace tábora, pedagogika a psychologie, zásady poskytování první pomoci, bezpečnost práce a řady dalších. Ve večerních hodinách (neboť seminář končil v pátek a v sobotu až ve 22 hodin) se účastníci prakticky učili nové společenské hry a sdělovali si své praktické zkušenosti. V neděli pak vše zakončili písemnými testy a ústním přezkoušením. A jak uspěli naši zástupci? Samozřejmě nezklamali a oba získali na pět let osvědčení s číslem 13197/51-2004/31/024! Však také nejsou v oboru žádní nováčci, na táborech se podílejí už šestý a sedmý rok. Na závěr kurzu přednesli účastníci svým lektorům báseň, kterou si můžete přečíst ZDE!