Těžko uvěřitelná tragédie!

23.05.2004, 22:00 Výbuchy

Chceme Vás dnes seznámit s případem, který patří více než do kategorie Výbuchů nebo Požárů do přihrádky Prevence, neboť se jedná o selhání základní hasičské osvěty…

V úvodu mi dovolte zcela výjimečně, že neuvedu žádná jména, názvy a podobně, neboť příběh je velmi osobní a čerstvý a zároveň prosím čtenáře, aby nepátrali dále po tom, kde se stal!

O tom, že i mistr tesař se někdy utne, nás opět převědčuje tragický případ ze severních čech. Aktivní dobrovolný hasič byl sám doma se svojí vnučkou a vzhledem k chladnému počasí odešel do kotelny zatopit. Když se po chvíli ozvala ze sklepa rána, seběhla vnučka ke kotelně a když uviděla plameny a kouř, ihned zavolala babičce do práce. Ta bezpostředně kontaktovala syna, jenž se (také dobrovolný hasič) pohyboval v autě po městě, aby se neprodleně dostavil domů.

Pozn. autora článku: zde si myslím, že došlo k první chybě, jelikož ani jeden z těchto třech účastníků nevolal ihned tísňovou linku hasičů a tudíž odálil možnost včasné pomoci.

Syn po příjezdu domů vběhl do kotelny (která byla silně zakouřená), podle sténání nalezl svého popáleného otce, kterého vytáhl na čerstvý vzduch do prostoru garáže. Poté volal operační středisko, ale byl již tak silně rozrušen ze zjištěných skutečností, že neustále opakovaně žádal poskytnutí pomoci, ale nebyl schopen souvisle nahlásit místo události, ani odpovědět na další otázky.

Pozn. č.2: tím také došlo ke druhé (nezaviněné) chybě v našem případu a to v tom, kdy OPIS okresu povolalo jednotky v prvním stupni poplachu do ulice XXadní, neboť i po několikerém přehrání hovoru bylo zřetelné pouze …..adní. Skutečně se však jednalo o ulici XXadní, která se nachází na druhé straně obce.

Místní jednotka tedy vyjela jiným směrem a až teprve po upřesnění změnila směr jízdy a dojela na místo společně s ostatními jednotkami (to bylo později neoprávněně hasičům vytýkáno v tom, že pozdě přijeli pomoci svému kamarádovi).

Po příjezdu na místo se z kotelny silně kouřilo, ale v kotelně již nedocházelo (kromě hoření v kotli) k dalšímu hoření. Místo bylo pouze odvětráno a zajištěno. Postižený hasič byl při vědomí, sténal a hovořil se svými kolegy – zachránci. Byl předán do péče lékařů a během hodiny byl vrtulníkem převezen do popáleninového centra nemocnice Na Královských Vinohradech. Jeho stav je v současné době kritický – má popáleniny 3.stupně na 90% těla se současným silným poškozením dýchacích cest a naděje na záchranu jeho života není příliš veliká.

Pravděpodobná příčina výbuchu a následného požáru je těžko uvěřitelná – v kotelně byl nalezen explozí poškozený (ale předtím otevřený) 10 litrový plechový obal od ředidla, který byl zřejmě použit na zatopení a stal se asi pro našeho kolegu osudným!