O nás        O nás

Mladí hasiči působí při sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf již hezkou řádku let. Od roku 2002 je odpovědnou vedoucí Lenka Holubová – vedoucí I. stupně.
V současné době máme tři věkové kategorie – kategorii mladších žáků ve věku od 6 do 11 let, kategorii starších žáků ve věku od 11 do 15 let a dorostence ve věku od 15 do 18 let. Jmenný seznam členů naleznete ZDE.
Scházíme se pravidelně každé úterý v klubovně hasičské zbrojnice. Mladší žáci od 16:00 do 17:30 hodin a starší žáci od 17:30 do 19:00 hodin. V případě potřeby máme i mimořádné schůzky.
Náplní činnosti mladých hasičů je vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), ale také osvojování tábornických dovedností (jakými jsou např.: uzlování, práce s mapou, orientace v přírodě, atd.).
V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Nedílnou součástí náplně pro dětskou aktivitu v kolektivu je spousta soutěží, v nichž mezi sebou soutěží jednotlivé kolektivy mladých hasičů Okresu Děčín. V mnoha kláních se setkáváme i s kolektivy mladých hasičů ze sousedního Německa. V neposlední řadě tvoří náplň naší činnosti mnoho výletů, společně strávené víkendy či možnost účasti na letním táboře.
Roční členský příspěvek na činnost činí 500,- Kč a roční poplatek za pojištění dítěte pro veškeré aktivity kolektivu mladých hasičů (pravidelné schůzky, výlety, tábory, soutěže a ostatní společně pořádané akce) činí 80,- Kč.
V řadách našeho kolektivu rádi uvítáme nové členy z řad dětí. Hlavním kritériem je mít zájem podílet se na činnosti dobrovolného hasičského sboru, účastnit se za něj mnoha sportovních i kulturních akcí, výletů, soustředění, táborů.
Chtěli bychom zároveň požádat naše bývalé členy oddílu mladých hasičů, kteří dosud neodevzdali stejnokroje a oddíl mladých hasičů již nenavštěvují, aby byli vůči svým nástupcům ohleduplní a stejnokroje vrátili. Vždyť i my (stejně tak jako vy v minulosti) chceme řádně reprezentovat svůj sbor a své město. Vzpomeňte na vlastní začátky a na radost z toho, když jste mohli poprvé stejnokroj obléknout. Děkujeme.

Kontakt na vedoucí mládeže:

Lenka Holubová

e-mail:      lenka.soptik@seznam.cz

 


 

        Výroční zprávy

                   výroční zpráva za rok 2013